De Koornmarktspoort

Prachtig gelegen tussen de IJssel en het oude centrum van Kampen, vind je de Koornmarktspoort. Deze oudste stadspoort van Kampen dateert uit de 14e eeuw en fungeert tegenwoordig als expositieruimte. 

Wie de Koornmarktspoort onderdoor wandelt, waant zich zonder problemen in het Middeleeuwse Kampen. In die tijd was de poort verweven in de stadsmuur. Tot beide oevers in 1448 door een brug werden verbonden, voer bij de Koornmarktspoort het veer naar de andere zijde van de rivier en dus vormde de poort het hart van de Kamper economie. De ruimten boven de poortingang zijn door de eeuwen heen gebruikt als gevangenis en huisvesting voor soldaten. Tegenwoordig heeft het een culturele invulling als gemeentelijke expositieruimte. In de Koornmarktspoort worden jaarlijks zes tentoonstellingen georganiseerd, variërend van jonge tot ervaren professionele kunstenaars. Iedere stijl en discipline kan in aanmerking komen voor een expositie en bij de totstandkoming werken de medewerkers van de Koornmarktspoort nauw samen met de kunstenaar. 

Kijk voor meer informatie, de actuele exposities en de mogelijk voor bezichtiging op: www.stedelijkmuseumkampen.nl 


De Broederpoort

Aan het einde van de Broederweg op de grens van het Stadspark staat de prachtige Broederpoort. Evenals de Cellebroederspoort werd ook de Broederpoort in 1465 gebouwd als onderdeel van de aarden wal ter verdediging van de stad, bij de stadsuitbreiding aan landszijde.

De Broederpoort dankt zijn naam aan de op steenworp afstand gelegen, voormalige Minderbroederskerk. Waarschijnlijk is de huidige grondvorm - bestaande uit een vierkant poortlichaam met vier hoektorens - nog gelijk aan de oorspronkelijke vorm. De Broederpoort fungeert in de 15e eeuw voornamelijk als onderkomen voor stadssecretarissen. In 1615 krijgt Thomas Berendtsz, architect en landmeter van Overijssel, de opdracht om evenals de Cellebroederspoort ook deze poort te verbouwen. Hij geeft de Broederpoort zijn huidige renaissance uitstraling met natuurstenen sierdelen. De bestemming van de poort is nogal eens gewijzigd. Uit archiefstukken weten we dat het Chirurgijngilde er in 1697 zijn Gildekamer had. In 1950 wordt de poort ingericht als stedelijk museum: tot 1983, want dan verhuist het museum naar het Gotisch Huis. Van 1983 tot 1987 verhuurt de gemeente de poort als wetenschappelijk medisch centrum. Tegenwoordig is de Broederpoort een expositieruimte maar tevens een romantische trouwlocatie van de gemeente Kampen.

De Cellebroederspoort

Bij de stadsuitbreiding in 1465 bouwt Kampen de Cellebroederspoort, ter vervanging van de Geert van der Aapoort aan het einde van de Geerstraat. Omdat het verlengde stuk weg van de Geerstraat dan nog Horstweg heet, wordt de poort omgedoopt tot Horstpoort, of ook wel Sint Nicolaaspoort.

Na de bouw van het Cellebroedersklooster in 1475 wordt de naam Horstweg gewijzigd in Cellebroedersweg. Vanaf 1527 noemt men de poort daarom ook Cellebroederspoort. Een kleine eeuw later is de stadspoort dusdanig in verval geraakt, dat het Kamper bestuur architect en landmeter Thomas Berendtsz de opdracht geeft een nieuwe poort te ontwerpen. Helemaal afgebroken wordt de poort uiteindelijk niet, maar wel grondig verbouwd in renaissancestijl. De Cellebroederspoort heeft een rechthoekig middendeel onder wolfdak met aan beide zijden een toren. De doorgang aan de stadszijde heeft een gotische spitsboog uit de middeleeuwen en onder de kruisvensters sierlijke maskers en cartouches. De plantsoenzijde heeft een doorgang met rondboog en daarboven een zogeheten Mesekouw van waaruit met de vijand kon bestrijden. 

De organisatie 'Kamper Events' is de trotse uitbater van de Cellebroederspoort. Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten en mogelijkheden voor bezichtiging. 

Het Linneweverspoortje
‘Linne Weevers Gilde 1665’ prijkt er op deze schilderachtige gele poort aan de Groenestraat. Tegenwoordig geeft het Linneweverspoortje toegang tot de bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen, maar ooit liepen hier de Cellezusters van het Sint Annaconvent. 

In de Middeleeuwen vond je achter het Linneweverspoortje de kloostertuin van het St. Annaconvent. Hier leefden en werkten de Cellezusters. Na de reformatie en het vertrek van de geestelijken kreeg een deel van het kloostercomplex een nieuwe bestemming als ontmoetingsplaats voor leden van het Linneweversgilde. Zij hebben in 1665 het poortje in zijn huidige staat gebracht: opgetrokken met ionische pilasters en hoofdgestel en bekroond door een gebogen fronton met leeuwen die het gekroonde stadswapen vasthouden. Na de Franse tijd wordt het gebouw in gebruik genomen als Stadswerkhuis. Als deze instelling in 1929 wordt opgeheven, neemt wijnfirma Siebrand zijn intrek en maakt er een ongekende bloei door. Na een grote restauratie krijgt het pand in 1977 zijn huidige bestemming als universiteitsbibliotheek, met het fraaie Linneweverspoortje als entree! 

Privacy statement - Algemene voorwaarden

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media