Nieuws

 
Kerst in Oud Kampen

Kerst in Oud Kampen is jarig!

Geniet op 21 en 22 december 2019 van prachtige taferelen en bijzondere voorstellingen tijdens het openlucht straattheaterfestival in de historische binnenstad van Kampen.

M

is het gezelligste feestje van Overijssel niet! Stap aan boord van de Veerman van Kampen
Evenementen Platform Winter Bijeenkomst voor evenementenorganisatoren
Winterbijeenkomst voor evenementenorganisatoren
Evenementenorganisatoren vraag subsidie aan!
Inclusiviteit

Op 24 mei is er een bijeenkomst geweest van het ClusterMMB (mensen met een beperking) Kampen en organisatoren van Evenementen in Kampen, met als doel om evenementen binnen de Gemeente Kampen meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. We zien dat veel mensen met een beperking evenementen niet bezoeken omdat ze barrières ervaren. Dat kunnen fysieke drempels zijn, maar soms ook mentale drempels. Dat is jammer, want evenementen zijn ontmoetingsmomenten en verbindingsmomenten bij uitstek. Ontmoeting met andere mensen en organisaties, maar ook ontmoeting met muziek, kunst, theater, ondernemerschap enz. Evenementen zijn er voor iedereen, niet alleen voor mensen zonder een beperking.

Kampen Marketing helpt je verder
3 tips van Atie
Op 15 maart ben ik tijdens de slotavond van de Event Academy, wat overigens in mijn opinie een groot succes was en is, voorgesteld aan de aanwezige organisatoren van evenementen et cetera. Roeland, onze citymarketeer, deed dat op enthousiaste wijze. In combinatie met de felicitaties die ik mocht ontvangen gaf dat mij een warm gevoel. Inmiddels heb ik met vele enthousiaste organisatoren gesproken en ben ik ervan overtuigd dat de gemeente Kampen de komende jaren (nog) meer gaat bruisen, terwijl er nu al zoveel te doen is.
Extra oscar uitreiking in Kampen

Beach Kampen won tijdens de slotavond van de Kampen Event Academy de prijs voor het beste evenementenplan van het jaar. Het evenement onderscheidt zich door de slimme manier waarop jongeren en andere inwoners van Kampen worden geactiveerd. Daarnaast waardeert de jury de vooruitgang die de organisatie heeft geboekt op het gebied van veiligheid, financiering en vrijwilligersbeleid.

Atie Edink aan de slag als ‘Evenementen coördinator Gemeente Kampen'
Atie Edink werd in 1959 geboren in Kampen. Op 17-jarige leeftijd gaat hij bij de Koninklijke Marine. Na veelal varende plaatsingen aan boord van diverse schepen, afgewisseld met walplaatsingen, gaat hij in 2012 als Officier met Functioneel Leeftijds Ontslag.
VACATURE
In gemeenten worden elk jaar vele evenementen georganiseerd. Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch-recreatief product.

Dat geldt ook voor de gemeente Kampen waar jaarlijks terugkerende en nieuwe evenementen worden georganiseerd.

Het organiseren van een evenement, van wat voor aard ook of van welke omvang dan ook, brengt bepaalde risico’s met zich mee. Dit kunnen onder meer risico’s zijn op het gebied van openbare orde, (brand)veiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.

De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen dan wel te beperken.

De evenementencoördinator moet in het proces van de organisatie van een evenement een belangrijke rol spelen. Hij/zij wordt de spil tussen de aanvrager van de vergunning en de vergunningverlener i.c. de gemeente Kampen.

De gemeente Kampen en het Evenementen Platform Kampen willen een evenementencoördinator aanstellen en zijn op zoek naar kandidaten voor deze functie. In eerste instantie is het de bedoeling dat we een proefperiode van één jaar (plusminus kalenderjaar 2018) aangaan waarbij de coördinator op basis van zelfstandigheid factureert. Na afloop wordt tussen partijen besproken of de verwachtingen zijn uitgekomen aangaande de rol van de coördinator en zal daarna worden besloten of de proefperiode kan worden voortgezet in structurele afspraken.

Bericht gaat verder onder de foto
Vrijwilligersverzekering

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo