Over ons - EPK

Zaterdag 9 april 2022 | 78 keer bekeken
Bewaar
Delen

Het EPK verleent op verzoek van de Gemeente Kampen en de stichting Kampen Partners subsidies aan publieksevenementen die in (de binnenstad van) Kampen worden georganiseerd. Daarnaast adviseert het EPK in nauwe samenwerking met onder meer de Gemeente Kampen en Kampen Partners zowel bestaande als nieuwe en in ontwikkeling zijnde evenementen en activiteiten en brengt ze desgewenst in contact met de juiste partijen. Door steeds in contact te blijven met verschillende spelers in het veld is er actuele informatie bij het EPK. Organisaties worden zo ondersteund met kennis op het gebied van mogelijke partnerships, locaties en marketing-en financieringsmogelijkheden.

Het EPK is een onafhankelijke stichting die los staat van de gemeente. Met Kampen Partners is een intensieve werkrelatie, onder meer door deelname van Kampen Partners aan de bestuursvergaderingen van het EPK. De stichting Evenementen Platform Kampen ontvangt voor haar werkzaamheden een bijdrage vanuit de gemeente.

Statuten EPK

Over ons

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo