VACATURE

Maandag 19 maart 2018 | 88 keer bekeken

In gemeenten worden elk jaar vele evenementen georganiseerd. Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch-recreatief product.Dat geldt ook voor de gemeente Kampen waar jaarlijks terugkerende en nieuwe evenementen worden georganiseerd.Het organiseren van een evenement, van wat voor aard ook of van welke omvang dan ook, brengt bepaalde risico’s met zich mee. Dit kunnen onder meer risico’s zijn op het gebied van openbare orde, (brand)veiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen dan wel te beperken.De evenementencoördinator moet in het proces van de organisatie van een evenement een belangrijke rol spelen. Hij/zij wordt de spil tussen de aanvrager van de vergunning en de vergunningverlener i.c. de gemeente Kampen.De gemeente Kampen en het Evenementen Platform Kampen willen een evenementencoördinator aanstellen en zijn op zoek naar kandidaten voor deze functie. In eerste instantie is het de bedoeling dat we een proefperiode van één jaar (plusminus kalenderjaar 2018) aangaan waarbij de coördinator op basis van zelfstandigheid factureert. Na afloop wordt tussen partijen besproken of de verwachtingen zijn uitgekomen aangaande de rol van de coördinator en zal daarna worden besloten of de proefperiode kan worden voortgezet in structurele afspraken.Bericht gaat verder onder de foto

Foto: Richard Tennekes

Functietaken:

− Opereert binnen het evenementenbeleid van de gemeente Kampen;
− Coördinator, adviseur en aanspreekpunt binnen het proces van vergunningaanvraag en vergunningverlening en bewaking van veiligheidseisen;
− Is verantwoordelijk voor een goede belangenafweging gedurende het proces;
− Bewaakt de kwaliteit van vergunningsaanvragen en veiligheidsmaatregelen van de evenementen;
− Levert een bijdrage aan het opzetten van een evenwichtige evenementenkalender;
− Houdt rekening met de positionering van Kampen, als hartelijke Hanzestad aan het water;
− Helpt organisatoren bij aanvragen van een evenementenvergunning en het maken van veiligheidsplannen, is tevens vraagbaak voor organisaties;
− Zorgt voor bevordering van gezamenlijke inkoop waar mogelijk;

Functie-eisen:

− Ruime ervaring met de organisatie van, diverse grote en kleinere evenementen, zowel lokaal, regionaal als landelijk.(A, B & C evenementen);
− Kennis van thema's openbare orde, (brand)veiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid;
− Goede communicatieve en contactuele vaardigheden;
− Samenwerken met team Toezicht en Handhaving van de gemeente en organisatoren van evenementen;
− Goede organisatorische eigenschappen;
− Flexibel met betrekking tot inzet en beschikbare tijd;
− Is bekend met de gemeentelijke organisatie en Kampen Marketing;

Procedure:

U wordt hierbij uitgenodigd om een offerte te maken voor een inzet ad 500 uur voor het kalenderjaar 2018. We ontvangen uw offerte graag vóór 1 februari 2018 via e-mail: epk@kampenmarketing.nl. Na ontvangst zal een gesprek worden gevoerd met minstens twee kandidaten waar de volgende personen bij aanwezig zullen zijn:

Jelte Sijtsma – Gemeente Kampen
Theo de Boer – Gemeente Kampen, vergunningen
Roeland Tameling – Stichting Kampen Marketing
Coen van Mierlo – Stichting Evenementen Platform Kampen

VACATURE

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo