Jaarverslag 2023 Stichting Kampen Partners

Donderdag 6 juni 2024 | 63 keer bekeken

Hartelijk welkom in Kampen! Ga lekker zitten op dit bankje aan het mooiste waterfront van Nederland en geniet van het uitzicht terwijl wij je bijpraten over ons werk: het bevorderen van het bruto lokaal geluk van de Kampenaren.

Download hier de PDF-versie van het jaarverslag 2023 of lees hieronder het van jaarverslag 2023.

WAT IS ONZE VISIE OP HET VAKGEBIED?


Hartelijk welkom in Kampen! Ga lekker zitten op dit bankje aan het mooiste waterfront van Nederland en geniet van het uitzicht terwijl wij je bijpraten over ons werk: het bevorderen van het bruto lokaal geluk van de Kampenaren.

Wij zijn de stichting Kampen Partners. Sinds onze oprichting in 2015 als Kampen Marketing zijn wij de formele citymarketing organisatie hier. Koffie?

Wij willen mensen gelukkig maken. Kampen heeft daarvoor alles mee: het is een fijne plek om te wonen, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers en een bron van inspiratie en ontspanning voor bezoekers. Daarom reikt onze visie op citymarketing nét wat verder.

Natuurlijk zijn we er ook voor de toerist. Die willen we de best mogelijke beleving bieden. Maar we zijn er vooral voor de Kampenaren die hier wonen en werken. Goede marketing, gecombineerd met degelijk binnenstadsmanagement en een ambitieuze stedelijke ontwikkeling, levert werk en inkomen op voor Kampenaren. En we zijn er voor nieuwe inwoners. Geluk is toch, als je je ergens thuis voelt.

Heb je je koffie op? Laten we dan nog even verder lopen langs de IJsselkade, richting de Koggewerf. Dan vertel ik je ondertussen alles over onze strategie.

 

Welke strategie ligt ten grondslag aan onze activiteiten

WELKE STRATEGIE LIGT TEN GRONDSLAG AAN ONZE ACTIVITEITEN?

In Kampen geven we prioriteit aan de leefstijlgroep ‘Harmoniezoekers.’ Hierbij zetten we vooral in op:

We koesteren onze ‘vaste klanten’ en willen deze aan ons blijven binden: de huidige inwoners, gevestigde ondernemers en terugkerende bezoekers. Zij vormen de stabiele basis voor onze marketingstrategie. ‘Nieuwe klanten’ zijn van harte welkom, als ze voldoende meerwaarde leveren voor Kampen en aansluiten bij onze positionering als hartelijke Hanzestad aan het water.

Al onze activiteiten toetsen we bovendien aan het archetype waarin Kampen zich het meest herkent: de buurjongen met humor. Die -niet geheel toevallig- ook erg goed aansluit bij de doelgroep Harmoniezoekers.

 

HOE ZIT ONZE ORGANISATIE IN ELKAAR?

De stichting Kampen Partners bestaat uit een toezichthoudend bestuur en verschillende ‘werkmaatschappijen’ die onder de stichting hangen.

Organisatie structuur

 

De stichting Kampen Partners bestaat uit een toezichthoudend bestuur en verschillende ‘werkmaatschappijen’ die onder de stichting hangen.

Deze activiteiten hebben direct en indirect bijgedragen aan de volgende door ons gewenste indicatieve verbeteringen:


Ons uiteindelijke doel is: bijdragen aan het Bruto Lokaal Geluk (BLG) van Kampen. Kampenaren vinden zichzelf over het algemeen een stuk gelukkiger dan andere Nederlanders (rapportcijfer: 7,5 tegen een Nederlands gemiddelde van 7,4). Ze vinden zichzelf heel hartelijk (7,4,) en Kampen behoorlijk hartelijk (7,2). Deze cijfers zijn wel gedaald ten opzichte van 2021. Uit diepte-interviews is gebleken, dat dit met name komt door de gevolgen van de coronapandemie, minder vertrouwen in de overheid en toegenomen onzekerheid. Daarom hebben we eind 2023 het initiatief genomen voor het opzetten van de Gelukscoöperatie van Kampen, wordt vervolgd!

 

HOE HEBBEN ONZE ACTIVITEITEN IN 2023 EEN BIJDRAGE GELEVERD AAN DE ONTWIKKELING VAN HET VAKGEBIED CITY- EN REGIOMARKETING?

En, wat vind je van onze stadswandeling? Je bent niet de enige die hier eens komt kijken. Meer steden vinden onze aanpak inspirerend. We ontvingen het afgelopen jaar het Nationaal Congres Citymarketing en in verschillende steden zijn we uitgenodigd om te komen vertellen over ons werk.
Ons geheim? Wij doen daadwerkelijk aan integrale citymarketing- maar wel lean and mean. Wij zijn ook uniek in dat wij werkelijk al onze activiteiten kiezen met één oog op de hartelijkheid die we als Kampen willen uitstralen en het andere oog op ons doel om het bruto lokaal geluk te verhogen.

Onze citymarketeer is zelf een echte ‘buurjongen met humor’, die niets leuker vindt dan bezig zijn met zijn vak. Hij is lid van de Programmaraad van het Netwerk Citymarketing en actief in de Nederlandse Vereniging van Citymarketeers.

Wij vinden dat je successen moet vieren en kennis moet delen. Zo is onze mini-documentaire over Kampen meer dan 1.100 keer bekeken, en onze terugblik op het Hanzejaar 218 keer. En op visitkampen.nl/1april laten we zien wat de gedachte achter onze nieuwe Kamper 1 april traditie is!

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Ruim 1.400 belangstellenden gingen je voor.

WAAROM ZIJN WE ZO TROTS OP DE CITYMARKETING VAN KAMPEN?

Eigenlijk gaat een jaarverslag natuurlijk over één jaar, maar onze kracht zit hem juist in de consistente wijze waarop we de afgelopen 7 jaren Kampen op de kaart hebben gezet als hartelijke Hanzestad aan het water. Dat lichten we graag toe aan de hand van drie voorbeelden, namelijk:

1. BRANDING VERTALEN NAAR CAMPAGNES:
We hebben zelfspot tot een kunst verheven. In onze campagnes en met de invoering van een nieuwe 1 april traditie. Waarbij we een grap bedenken en die vervolgens nog uitvoeren ook (2023: koggejagen). Dat levert trouwens heel veel free publicity op!

2. REGIONALE KRACHTEN BUNDELEN:
We investeren structureel in samenwerking. Onder meer in Hanzesteden Marketing, dat hiervoor in 2018 al de Nationale Citymarketing Trofee won, en in 2023 waren wij een van de trotse aanvoerders van het succesvolle Hanzejaar (incl. wereldrecord Knopen Leggen tijdens Hanzefest XL en de speelfilm CODE Hanze).

3. EEN ECHTE PARTNERS ORGANISATIE:
In de afgelopen jaren zijn steeds meer werkmaatschappijen toegevoegd aan onze organisatie. Niet door ‘vijandelijke overnames’, maar door onze zichtbare meerwaarde te tonen aan onze partners en de Gemeente. Zo was onze begroting in 2016 nog € 150.000,- en nu € 800.000,- (inclusief het Ontmoetingsfonds dat we beheren).

Binnenstad

Binnenstad management: Resultaten waar we trots op zijn

  1. Er is een nieuw planontwerp gemaakt voor de herinrichting Nieuwe Markt.
  2. Er is een herontwikkelingsproject voor het deelgebied Bovenkerk e.o. uitgewerkt en voor subsidie ingediend bij het rijk.
  3. Er is een gevelinspiratieboek voor panden in de binnenstad in de maak, evenals een stimuleringsregeling hiervoor.
  4. Er is een start gemaakt met de planvorming voor de herinrichting van de Botermarkt.
Evenement Kerst in oud Kampen

Evenementen Platform Kampen: Resultaten waar we trots op zijn

Professionalisering van de evenementen in Kampen doordat:

Rondleiding van stadsgids

Tourist Info Kampen: Resultaten waar we trots op zijn

De Kogge in Kampen

Kampen Marketing: Resultaten waar we trots op zijn

Kampen Partners

Kampen Partners

Hanzestad in lego Collage cultuur nacht Hanzefest 2023 Hanzefest 2023 Hanzefest 2023 Kamer Kogge Hanzefest 2023 van Rossem weekend

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo