Voorlopige resultaten onderzoek evenementen

Dinsdag 12 februari 2019 | 98 keer bekeken

Op maandagavond 27 augustus is de volgende bijeenkomst van het Toeristisch Platform Kampen. Die sessie staat in het teken van de voorlopige resultaten uit het onderzoek naar de mogelijkheden om (nog) meer rendement uit meerdaagse evenementen in Kampen te halen.

In opdracht van de Gemeente Kampen voert Wim Noordzij (Event Broker) een evaluatieonderzoek uit met betrekking tot meerdaagse evenementen zoals de Internationale Hanzedagen 2017, Kerst in Oud Kampen en Sail Kampen 2018. Het doel hiervan:

- Wat goed ging behouden voor de toekomst (ook voor andere evenementen)

- Wat beter kon versterken en aanpassen waar nodig

Kortom: geen beoordelingsrapport, maar een advies over de kansen voor Kampen om in de komende jaren zoveel mogelijk positieve impact met evenementen te genereren.

De bevindingen van Wim Noordzij worden als eerste in hoofdlijnen voorgelegd aan degenen die geïnterviewd zijn. Dit zal gebeuren tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het Toeristisch Platform Kampen. Wim Noordzij zal dan de laatste input verzamelen van de betrokkenen bij Kamper evenementen. Dit leidt uiteindelijk tot een bondige rapportage die zal worden gepresenteerd aan het College en de Gemeenteraad, zodat de aanbevelingen kunnen worden omgezet in beleid en acties.

Bent u geïnterviewd en/of wilt u gebruik maken van de laatste kans om Wim Noordzij van informatie te voorzien? Kom dan naar het Toeristisch Platform Kampen op 27 augustus.

Meer info en aanmelden: mail m.hogeboom@kampen.nl of r.tameling@kampenmarketing.nl

Foto: Kerst in Oud Kampen - door Richard Tennekes

Meer info en aanmelden: mail m.hogeboom@kampen.nl of r.tameling@kampenmarketing.nl


Voorlopige resultaten onderzoek evenementen

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo