Strategisch plan Kampen Partners 2021-2025

strategisch marketingplan 2021-2025
Bewaar
Delen
Vrijdag 16 september 2022 | 199 keer bekeken

Onze koers in een elftal uitgangspunten

We leven in woelige tijden. Wie had een jaar geleden voorspeld dat de wereld in de ban zou zijn van een pandemie? Ook in Kampen voelen we daarvan de gevolgen en passen we ons aan bij de nieuwe realiteit. Daarnaast zijn er ook andere trends die invloed hebben op de marketingstrategie en gebiedsontwikkeling van Kampen. De digitale revolutie, vergrijzing, klimaatverandering en grondstofschaarste om er maar een paar te noemen. Met als gevolgen onder meer een veranderende rol voor de binnenstad van Kampen, andere zorgvragen in onze gemeente en kansen voor circulaire initiatieven op onze bedrijventerreinen, in dorpen en wijken van Kampen.
 

Daarom hebben we de afgelopen maanden samen met jullie en vele andere Kampenaren gewerkt aan een vernieuwd strategisch plan voor de integrale marketing van Kampen. Het nautische thema hiervan is verwerkt in de titel: “De steven wenden zonder overstag te gaan”. Dat vertaalt zich in een elftal uitgangspunten voor Kampen. Omdat de gemeenschap in Kampen niet zonder effectieve citymarketing kan, maar vooral omdat effectieve citymarketing niet zonder de gemeenschap kan, vragen we jullie deze 11 uitgangspunten te onderschrijven. Niet zozeer formeel, maar vooral in de praktijk. Door ze te gebruiken als leidraad bij beleidskeuzes, door ze uit te dragen naar anderen en door ons aan te spreken op de wijze waarop de stichting Kampen Partners zelf invulling geeft aan de gemaakte keuzes.


Wat ons betreft zijn dit drie belangrijke speerpunten voor de citymarketing strategie van Kampen in de komende jaren:

Graag zetten we samen met jou en jullie de schouders hieronder. Vanzelfsprekend geven we graag een toelichting op de strategische keuzes en de mogelijke uitwerking hiervan in gezamenlijke concrete activiteiten. Neem hiervoor contact op met Roeland Tameling: 06-17453490 / r.tameling@kampenpartners.nl.


download het strategisch plan 2021-2025 van Kampen Partners


Onze vernieuwde strategie samengevat:

 1. Doel: verhoging Bruto Lokaal Geluk Kampen

We willen bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven voor de inwoners van Kampen.

Actie: vanaf 2021 gaan we dit monitoren
 

 1. Voorwaarde: bijdragen aan duurzame ontwikkeling

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn voor ons een belangrijke toetssteen. Met name doelstelling 11: Duurzame steden en gemeenschappen - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Actie: we toetsen onze activiteiten aan de SDG’s.
 

 1. Ambitie: meer profiteren van toerisme

We leggen meer dan in de afgelopen jaren het accent op toerisme, met focus op de kwaliteiten van Kampen als gezellige cultuurhistorische destinatie.

Actie: we investeren minstens de helft van ons marketingbudget in het stimuleren van toeristische bestedingen
 

 1. Prioriteit: branding & binnenstad

In de komende jaren krijgen de branding van Kampen en de gebiedsontwikkeling in de binnenstad een hogere prioriteit.

Actie: we versterken de samenwerking tussen binnenstadsmanagement en marketingactiviteiten
 

 1. Binnenstad: van place to buy naar place to be

We streven naar een compacte, gastvrije en hartelijke binnenstad.

Actie: we gaan aan de slag met transformatie en verlevendiging van de binnenstad
 

 1. Positionering: Hartelijke Hanzestad aan het water

We blijven Kampen positioneren als hartelijke Hanzestad aan het water. Dat maken we dagelijks waar met raad en daad.

Actie: we hanteren het merkfilter bij al onze investeringsafwegingen
 

 1. Archetype Kampen: buurjongen / meisje

Wat we doen, moet een hoge glimlachfactor hebben. We communiceren en gedragen ons als een vriendelijke buurjongen. Iemand die verbinding zoekt, zonder pretentieus te zijn en met een grapje op zijn tijd.

Actie: we toetsen al onze activiteiten aan de glimlachfactor en aan onze archetypering
 

 1. Doelgroepen: we koesteren onze ‘vaste klanten’

De huidige inwoners, gevestigde ondernemers en terugkerende bezoekers willen we aan ons blijven binden

Actie: wat we doen, draagt altijd direct of indirect bij aan de behoeften van onze ‘vaste klanten’
 

 1. Leefstijl: focus op harmoniezoekers

We richten ons vooral op harmoniezoekers: hartelijke, gezellige mensen, met veel interesse in anderen. Daarbij verliezen we mensen met andere leefstijlen niet uit het oog.

Actie: met onze communicatie en marketing sluiten we aan op de behoeften van harmoniezoekers
 

 1. Samenwerking: we investeren mee in de Regio Zwolle

We blijven actief partner van Hanzesteden Marketing en investeren de komende jaren extra in de samenwerking met Regio Zwolle.

Actie: we investeren extra tijd in het Regio Zwolle samenwerkingsverband
 

 1. Werkwijze: we zijn vastberaden, maar flexibel

We zijn vastberaden in ons doel, maar flexibel in de reis daar naartoe.

Actie: waar nodig passen we onze jaarplannen aan, maar we houden koers

Samen werken we aan een sterke, vitale en ondernemende gemeente Kampen!

Strategisch plan Kampen Partners 2021-2025

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo