Ontwikkelingen wijk het Stationskwartier

Dinsdag 13 februari 2024 | 262 keer bekeken

De ontwikkeling van de nieuwe wijk Stationskwartier verloopt voorspoedig. Er wonen op dit moment al 514 mensen in het Stationskwartier. Naar verwachting is de wijk in 2024 volledig ingericht en volgebouwd.

Stationskwartier

In 2013 werd gestart met de realisatie van de wijk nabij station Kampen Zuid. De bouw van het Hoornbeeckcollege ging van start en een jaar later ging de schop de grond in voor de bouw van de eerste woningen. Nu vijf jaar later, is een aanzienlijk deel van het Stationskwartier al ingericht. 

Het Stationskwartier wordt in fases ontwikkeld. Voor de planontwikkeling is de wijk opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. De Sprinter vormt de natuurlijke scheiding tussen beide plandelen. Hieronder volgt er per plandeel een overzicht van wat er al gerealiseerd is, in aanbouw is en nog op de planning staat.

Het noordelijk deel

Gerealiseerd

Er zijn in totaal al 171 woningen opgeleverd. De eerste woningen zijn in 2014 in gebruik genomen. 

In aanbouw

In het noordelijk deel zijn circa 60 koop- en huurwoningen in aanbouw. 

Op de planning

In november 2018 is gestart met de bouw van 25 koop- en huurwoningen schuin tegenover het Hoornbeeck college. In het noordelijk deel worden in totaal 25 vrije sector huurwoningen (hogere prijsklasse dan sociale huurwoning) gerealiseerd aan de kant van de verlegde Niersallee. In de loop van 2019 wordt in het midden van het noordelijk deel ook nog gestart met een project van circa 30 koopwoningen. 

Om het noordelijk deel af te kunnen ronden moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. Volgens planning gaat dit in het eerste kwartaal 2019 gebeuren. De vrije kavels in het noordelijk deel langs de rand bij de wijk de Maten kunnen daarna ook in verkoop worden gegeven.

Het zuidelijk deel

Gerealiseerd

Er zijn tot nu toe 6 vrije sector woningen opgeleverd.

Tot nu toe is er 3500 m2 gerealiseerd voor detailhandel (Albert Heijn en Kruidvat). De Albert Heijn is in september geopend. Het Kruidvat is begin oktober geopend. Daarnaast is de kiosk bij het station al in juli in gebruik genomen. 

In aanbouw

In het zuidelijk centrumdeel zijn op dit moment 21 appartementen in aanbouw, met daaronder een plint van 500 m2 bestemd voor (semi) maatschappelijke doeleinden. 

Op de planning

Het bouwrijp maken van het zuidwestelijk deel is eind 2018 gestart. Hierna begint zo spoedig mogelijk de bouw van 63 grondgebonden sociale huurwoningen en 33 vrije sector koop- huurwoningen.

In het vierde kwartaal van 2018 gaan er daarnaast nog circa 30 woningen in de verkoop in het zuidwestelijk deel van de wijk. 

Ontwikkelaar BUN is bezig met de voorbereidingen voor de tweede fase van de winkels tussen de Sprinter en de huidige supermarkt. Het gaat hier om 2500 m2 detailhandel. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van circa 20 appartementen op deze locatie en de ontwikkeling van 500 m2, bestemd voor (semi) maatschappelijke doeleinden.

Er is daarnaast nog circa 4000 m2 gereserveerd voor maatschappelijke doeleinden. 

Parkjes in openbare ruimte

Er zijn drie parkjes, verschillend in grootte, gepland in de nieuwe wijk. Zo is er in het noordelijk deel bij de Frederika van Schaickstraat al een klein gedeelte van een lang gerekt parkje ingericht. De gemeente heeft hier het ontwerp en de inrichting voor haar rekening genomen, omdat er snel een speelgelegenheid gewenst was door bewoners. Er is tijdelijk een hek om het speelterrein geplaatst, omdat er nog volop bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving plaatsvinden. Als de bouw van alle woningen daar klaar is, wordt het parkje in overleg met de bewoners verder ingericht. 

Het andere park in het noordelijk deel, wordt ingericht als de woningen er omheen allemaal gebouwd zijn. Nu zijn er nog teveel bouwwerkzaamheden die daar uitgevoerd moeten worden. Het ontwerp voor dit parkje moet nog gemaakt worden.

Voor het park in het zuidelijk deel is een ontwerp gemaakt door de gemeente. Dit ontwerp wordt in 2019 met de bewoners besproken, voordat het definitief wordt aangelegd. 

De oorspronkelijke planning in 2011 was dat in 2020 de wijk volledig gerealiseerd zou zijn. Door een moeizame start als gevolg van de economische crisis, is de planning in tijd opgeschoven.

Bron: BrugMedia 

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo