Beeldbepalende en sfeerbepalende evenementen

Subsidie voor je evenement aanvragen
Zaterdag 14 januari 2023 | 903 keer bekeken

Voor Kampen staan Hartelijk, Hanzestad en Water centraal, ze vormen de pijlers waarop alle activiteiten getoetst en geïnitieerd worden. Beeldbepalende evenementen krijgen dan ook (veel) meer ondersteuning dan andere, sfeerbepalende evenementen.

Welke evenementen krijgen meer ondersteuning?

Beeldbepalend versus sfeerbepalend

Evenementen zijn allemaal in meer of mindere mate van belang voor onze inwoners. Een aantal van deze evenementen valt op; hetzij door hun grote publieksbereik of door de nationale publiciteit die zij genereren. Daarmee zijn deze evenementen beeldbepalend voor Kampen. Met andere woorden, als men aan evenementen in Kampen denkt, bepalen deze evenementen het beeld waar men dan aan denkt. Bovendien versterken ze het merk Kampen. Ze zijn ‘on brand’. Voor Kampen staan Hartelijk, Hanzestad en Water centraal, ze vormen de pijlers waarop alle activiteiten getoetst en geïnitieerd worden. Deze beeldbepalende evenementen krijgen dan ook (veel) meer ondersteuning dan andere, sfeerbepalende evenementen.

Een beeldbepalend evenement heeft een aantal kenmerken:

Specifiek voor evenementen vertalen we de drie merkwaarden als volgt in deze toetsingscriteria:

Hartelijk =        Inclusief, dus toegankelijk voor iedereen (niet alleen in woord, maar ook in daad) en / of brengt nieuwe ontmoetingen /verbindingen actief tot stand

Hanzestad =   Het DNA van de Hanze (pragmatisme, samenwerken, internationale oriëntatie en lef) en / of historisch decor

Water =           Nautisch, maritiem en / of IJssel en / of waterrecreatie

 

Hoe meer merkversterkend, hoe meer EPK ondersteuning

 

Voorwaarden

Bij de beoordeling worden de aanvragen van publieksevenementen getoetst op voorwaardelijke en inhoudelijke criteria. Voor beeldbepalende evenementen zijn dit zwaarwegende criteria en worden waar mogelijk meerjarenafspraken vastgelegd, voor sfeerbepalende evenementen wordt een lichtere toets gehanteerd.

 

Voorwaardelijke criteria voor beeld- en sfeerbepalende evenementen

De voorwaardelijke toetsingscriteria beoordelen de professionaliteit van de organisatie, de deugdelijkheid van de begroting en de plaats van het evenement in de stad:

 

 

Inhoudelijke criteria

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage wordt het publieksevenement op de volgende punten inhoudelijk beoordeeld:

 

merkfilter Kampen on brand Kampen

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo