Subsidies

subsidiecriteria EPK
Donderdag 21 september 2023 | 985 keer bekeken

Welke plannen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning? Elk jaar kunnen organisatoren in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van evenementen. Hieronder zetten we uiteen wat de criteria zijn en hoe je in aanmerking kunt komen voor ondersteuning.

Gemeentelijke subsidie

Het Evenementenplatform Kampen verstrekt jaarlijks in opdracht van de Gemeente Kampen subsidies aan evenementen in de gemeente Kampen. Van belang is dat evenementen moeten kunnen aantonen financieel grotendeels op eigen benen te kunnen staan. Daarnaast dienen de evenementen te passen in het jaarprogramma van evenementen (in tijd, soort, locatie en doelgroep) en is het van belang dat de evenementen aansluiten bij de strategische doelen van de Gemeente Kampen. Beeldbepalende evenementen krijgen meer ondersteuning dan andere evenementen.

Een financiële bijdrage vanuit de gemeente voor publieksevenementen die volgend jaar plaatsvinden kun je tot 16 oktober van dit jaar aanvragen. Je kunt je aanvraag mailen naar epk@kampenpartners.nl.

​Hieronder vind je meer informatie over de criteria voor het aanvragen van subsidie.

DOWNLOAD DIRECT HET AANVRAAGFORMULIER IN PDF (met de pen in te vullen en te scannen)

DOWNLOAD DIRECT HET AANVRAAGFORMULIER ALS EXCEL BESTAND (om digitaal in te vullen)

Publieksevenementen

Publieksevenementen zijn evenementen die bijdragen aan een aantrekkelijk jaarprogramma in tijd, soort, locatie, doelgroep en ruimte. Voor 2024 is hiervoor een gemeentelijk bedrag van € 115.200,- ter beschikking gesteld. Tot 16 oktober kun je een aanvraag voor evenementensubsidie voor publieksevenementen indienen voor volgend jaar. Het EPK toetst subsidieaanvragen voor publieksevenementen op voorwaardelijke en inhoudelijke criteria.

Voorwaardelijke criteria voor subsidie publieksevenementen

De voorwaardelijke toetsingscriteria beoordelen de professionaliteit van de organisatie, de deugdelijkheid van de begroting en de plaats van het evenement in de stad. De criteria zijn:

Inhoudelijke criteria voor subsidie publieksevenementen

Sinds 2017 hanteert het EPK een matrix met overige inhoudelijke criteria die de doorslaggevende factor zijn voor toekenning van subsidies voor publieksevenementen waaronder directe economische spin-off: publieksevenementen leiden tot substantiële bestedingen bij binnenstadsondernemers door bezoekers, bij voorkeur van buiten de regio.

We letten op:

Indirecte economische spin-off: publieksevenementen dragen bij aan het (inter)nationale imago Kampen als Hartelijke Hanzestad aan het Water’. Hierbij letten we op:

Zie ook de pagina met meer info over het onderscheid tussen beeldbepalende en sfeerbepalende evenementen.

Je kunt je aanvraag mailen naar epk@kampenpartners.nl.

Meer informatie

Een vraag? Of wil je de mogelijkheid om je plan voor te bespreken met betrekking tot afstemming in data, haalbaarheid, invullen van formulieren etc.? Neem dan vrijblijvend contact op met de secretaris van het EPK, Coen van Mierlo: epk@kampenpartners.nl. Nog beter: start bij onze evenementencoördinator, Aline Hofstee. Zij is bereikbaar via aline@kampenpartners.nl of 06-12736070.

Belangrijke documenten en links

DOWNLOAD HET AANVRAAGFORMULIER IN PDF (met de pen in te vullen en te scannen)

DOWNLOAD HET AANVRAAGFORMULIER ALS WORD BESTAND (om digitaal in te vullen)

Lees meer over de mogelijkheden van het Ontmoetingsfonds
Lees meer over andere subsidiemogelijkheden
Lees meer over subsidies van de Provincie Overijssel

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo