Stichting EPK

Donderdag 21 september 2023 | 815 keer bekeken

Het EPK verleent op verzoek van de Gemeente Kampen en als onderdeel van de stichting Kampen Partners subsidies aan publieksevenementen die in (de binnenstad van) Kampen worden georganiseerd. Daarnaast adviseert het EPK in nauwe samenwerking met onder meer de Gemeente Kampen en Kampen Partners zowel bestaande als nieuwe en in ontwikkeling zijnde evenementen en activiteiten en brengt ze desgewenst in contact met de juiste partijen.

Onafhankelijke stichting

Door steeds in contact te blijven met verschillende spelers in het veld is er actuele informatie bij het EPK. Organisaties worden zo ondersteund met kennis op het gebied van mogelijke partnerships, locaties en marketing-en financieringsmogelijkheden.

Het EPK  is als onderdeel van Kampen Partners onafhankelijk en staat los van de gemeente. Het EPK ontvangt voor haar werkzaamheden een bijdrage vanuit de gemeente.

sail kampen sinterklaas

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo