Inclusiviteit

Zaterdag 1 juni 2019 | 69 keer bekeken

Op 24 mei is er een bijeenkomst geweest van het ClusterMMB (mensen met een beperking) Kampen en organisatoren van Evenementen in Kampen, met als doel om evenementen binnen de Gemeente Kampen meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. We zien dat veel mensen met een beperking evenementen niet bezoeken omdat ze barrières ervaren. Dat kunnen fysieke drempels zijn, maar soms ook mentale drempels. Dat is jammer, want evenementen zijn ontmoetingsmomenten en verbindingsmomenten bij uitstek. Ontmoeting met andere mensen en organisaties, maar ook ontmoeting met muziek, kunst, theater, ondernemerschap enz. Evenementen zijn er voor iedereen, niet alleen voor mensen zonder een beperking.


Foto genomen door Astrid de Jong

Het beeld bestaat dat het toegankelijk maken van evenementen erg ingrijpend is en het dus te duur is om rekening mee te houden met mensen met een beperking. Maar als je mensen met een beperking mee te laat denken, blijkt vaak dat met slimme oplossingen er al veel meer kan dan gedacht wordt. Kleine aanpassingen en een juiste bejegening kunnen het verschil maken in wel of niet deel kunnen nemen aan evenementen.

Het Cluster Mensen met een Beperking wilde graag met organistoren van evenementen in gesprek om hun ervaringen te delen en te vertellen wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen tijdens evenementen. Dan kunnen organisatoren daar rekening mee houden bij het organiseren van evenementen.

Donderdagavond 24 mei was het zover en vond de eerste ontmoeting plaats. Na een korte voorstelronde en inleiding door Atie Edink (Evenementen coördinator van de Gemeente Kampen) gaf Ruth Deddens (adviseur ARCON) een presentatie over “inclusiviteit ”. Hierop volgde een goed gesprek met de leden van het cluster die hun praktijkervaringen met ons deelden. Dit was zeer nuttig en gaf met name ook aan dat er met een relatief kleine inspanning al veel bereikt kan worden om mensen met een beperking meer toegankelijkheid te bieden op een evenement.

Een ieder kijkt terug op een geslaagde avond die zeker een vervolg gaat krijgen.

De websites van MKB toegankelijkheid en Drempel vrij erg intressant voor iedere organisator en ook ondernemer die inclusiviteit serieus neemt.

Het ClusterMMB is 1 van de clusters die ondersteunt worden door de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) van de Gemeente Kampen. De MO is het vaste overlegorgaan van de gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De adviesraad houdt zich bezig met de onderwerpen: jeugd, ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers, mantelzorgers, geestelijke gezondheidszorg, dak- en thuislozen en participatie.

De adviesraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid. De adviesraad kan daarnaast ook zelf relevante thema's en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd.

Inclusiviteit

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo