Analyse van de binnenstad

Donderdag 4 februari 2021 | 123 keer bekeken

Hoe staat de binnenstad van Kampen er momenteel voor? En wat zijn de verwachtingen voor de (nabije) toekomst? Binnenstadsmanager Leo Hoksbergen is hierover duidelijk: “Dát het aantal winkels in de binnenstad verder zal afnemen is helaas onvermijdelijk.” Maar hoe groot is deze transformatie-opgave in Kampen? Adviseursbureau voor ruimte en strategie DTNP heeft onderzoek gedaan in opdracht van de Stuurgroep Binnenstadsmanagement Kampen. En dit zijn de belangrijkste uitkomsten.

Hoe groot is de transformatie-opgave in de binnenstad van Kampen?

“Bijna iedere dag is er in de media wel iets te lezen over de leegstandsproblematiek in de Nederlandse binnensteden en winkelcentra. Mensen kopen meer online, waardoor fysieke winkelgebieden het moeilijk hebben. Dit is in Kampen niet anders. De aanhoudende coronamaatregelen versnellen bovendien de al bestaande trends: landelijke ketens vallen weg, zelfstandige ondernemers gaan met pensioen (zonder opvolging) en de leegstand blijft stijgen.”


Met welke concurrentie moeten binnenstadsondernemers rekening houden?

“De binnenstad van Kampen ondervindt concurrentie op drie vlakken. Ten eerste online: meer mensen besteden meer euro’s via internet, zeker nu we door coronamaatregelen ontmoedigd worden om de stad in te gaan. Ten tweede regionaal: voor een (mid)dagje shoppen kiezen veel consumenten voor een grotere stad. Met Zwolle om de hoek is het lastig om veel regionaal kooppubliek naar Kampen te trekken. Dronten en Emmeloord hebben bovendien een vergelijkbaar winkelprogramma te bieden. En ten derde lokaal: ook binnen de dubbelkern Kampen-IJsselmuiden is er sprake van concurrentie voor de binnenstad. Slechts één van de dertien supermarkten in Kampen is binnen de Stadsgracht te vinden; voor de dagelijkse (of wekelijkse) boodschappen hebben de inwoners van Kampen dus veel keus en hoeven ze niet per sé naar het centrum. Wanneer er niets gebeurt, zal de leegstand dan ook verder oprukken in de binnenstad.”

Jullie gaan dus uit van -15% tot -20% winkelvastgoed in 2030?

“Concreet zien wij in Kampen een opgave om circa 20% van het bestaande ‘winkel’-vastgoed een andere functie te geven; dit zijn nog eens 20 à 30 panden bovenop de huidige leegstand van ongeveer 35 panden. Dit is fors, maar gezien ontwikkelingen elders in het land doet Kampen het redelijk. Bovendien is het hierbij belangrijk om te bedenken dat er, door tijdig bij te sturen, nog steeds zo’n 250 tot 275 deuren openblijven voor het publiek!”


Is er nog reden voor optimisme?

“Ja natuurlijk. Want een belangrijk lichtpuntje hierbij is de historische kwaliteit van de Kamper binnenstad. Daar waar iets te beleven is (naast detailhandel ook horeca, cultuur en ontspanning), werd het de afgelopen jaren drukker. Zo ook in Kampen: aan de Oudestraat ter hoogte van de Plantage werden (in 2019) meer passanten geteld dan vier jaar eerder. We ontmoeten elkaar dus graag in een gezellige en aantrekkelijke omgeving; hiermee heeft Kampen goud in handen. Niet voor niets hebben de samenwerkende centrumpartners de ambitie uitgesproken om (nog meer dan nu) een ‘Hartelijke Hanzestad’ te worden!”

Kunnen we hierover nog verder lezen, meedenken en meepraten?

“Graag zelfs. Begin op https://binnenstadkampen.dtnp.nl/. Wordt vervolgd!”

Analyse van de binnenstad

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo