Sectoren

Zondag 22 mei 2022 | 741 keer bekeken

Er zijn veel kansen voor ondernemers in de gemeente Kampen. Daarbij zijn er drie sectoren die onze specifieke aandacht krijgen namelijk logistiek, vrijetijdseconomie en de agrarische sector. 

Logistiek

De logistiek is een kansrijke sector, omdat de ligging van Kampen bijzonder gunstig is. De centrale ligging, goede bereikbaarheid, goede (betaalbare) bedrijventerreinen en kantoorlocaties en betrouwbare arbeidskrachten zorgen voor een aantrekkelijke locatie voor het bedrijfsleven. De Regio Zwolle is één van de belangrijkste knooppunten van Nederland en speelt een betekenisvolle rol in de doorvoer van handel naar de rest van Europa. Deze combinatie maakt de omgeving voor bedrijven in de Regio Zwolle de ideale locatie! Andere sectoren profiteren indirect en direct mee van een sterke logistieke sector.

Sectoren Sectoren

Vrijetijdseconomie

De rijkdom van landschap en cultuurhistorie van Kampen zijn niet te onderschatten. Dat brengen we graag voor het voetlicht. We doen dit op verschillende terreinen. Zo stimuleren we onder meer de samenwerking tussen partners bij het maken van toeristische arrangementen, om uitgaven van bezoekers te vergroten en meer bezoekers naar Kampen te trekken. Daarnaast kijken we welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe verblijfsaccommodaties.

Agrarische sector

De agrarische sector ondergaat grote veranderingen door schaalvergroting en mechanisatie van het productieproces. Deze veranderingen bieden ook kansen om de landbouw in Kampen sterk te houden. We gaan onder andere onderzoek doen naar duurzaamheidsmaatregelen in de Koekoekspolder zoals uitbreiding aardwarmte en zonnevelden.

Enkele bedrijven uitgelicht


Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo