Branding van Kampen gaat goed, ondernemerstevredenheid kan beter

Meer ondernemend Kampen updates
Bewaar
Delen
Vrijdag 8 juli 2022 | 427 keer bekeken

Onderzoeken wijzen uit: branding van Kampen gaat goed, ondernemerstevredenheid kan beter

Evaluatie city branding Kampen

Lisanne Nankman van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in de eerste helft van 2022 de city branding strategie van Kampen geëvalueerd. Vanuit vijf hoofdthema’s heeft ze kritische succes factoren opgesteld en aan de hand hiervan gekeken in hoeverre de city branding strategie het thema dekt. Haar conclusies:

  • Over het algemeen dekt de city branding strategie de meeste hoofdthema’s, wat bijdraagt aan een positieve city branding strategie.
  • Het enige wat volgens haar mist bij het hoofdthema ‘City brand community’ is dat er geen branding community onder de bewoners van Kampen is. In haar scriptie heeft ze ook geschreven dat als deze wordt opgericht dat er dan nog een beter productaanbod kan worden afgestemd/gecreëerd voor de doelgroep bewoners.

Meer weten? Download de scriptie ‘The city branding strategy of the Hanseatic city Kampen’

download de scriptie

Advies ondernemersklimaat in Kampen

De onderzoeksvraag die in de scriptie van Wout van der Linden (Saxion) centraal stond is: “Hoe kan Kampen Partners d.m.v. een citymarketing aanpak de tevredenheid over het ondernemersklimaat in Kampen onder de huidige bedrijven verhogen naar een score van minimaal 6,0 op het MKB Vriendelijkste Gemeente onderzoek van 2022-2023?”

Uit eerdere resultaten blijkt dat de bedrijven in 2019 nog tevreden waren over het ondernemersklimaat. In 2 jaar tijd is dit echter veranderd van een 7 naar een 4,7 op het MKB onderzoek. Uit het onderzoek van Wout blijkt dat de bedrijven anno 2022 nog steeds ontevreden zijn over het ondernemersklimaat. De tevredenheid is laag bij de onderdelen verkrijgen van vergunningen, snelheid van betalen, initiatief nemen en snelheid van dienstverlening. De tevredenheid is zeer laag bij de onderdelen klantgerichtheid, afstemmen en overleggen en begrip voor ondernemers. De tevredenheid is goed bij het onderdeel digitale bereikbaarheid en de tevredenheid is redelijk bij de onderdelen telefonische bereikbaarheid, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Wout adviseert Kampen Partners om een manager aan te nemen voor bedrijven in het buitengebied en dat deze bedrijven mee worden genomen in toekomstige campagnes. Daarnaast zijn er aanbevelingen om een klantvriendelijkheidstraining te geven aan alle medewerkers van de gemeente die te maken hebben met bedrijven, de snelheid van betalen bij de gemeente te verbeteren door gebruik van e-facturen, de website bedrijveninkampen.nl beter bij te houden en exitgesprekken te voeren met bedrijven die vertrekken.

Meer weten? Download de scriptie ‘Verbetering van ondernemersklimaat Kampen’

download de scriptie

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo