Geschiedenis van de Hanze in Kampen

Vrijdag 23 december 2022 | 457 keer bekeken
Bewaar
Delen

Al sinds de dertiende eeuw bruist het in Kampen. Vissers, ambachtslui en kooplieden zorgden vroeger voor bedrijvigheid in de nautische stad aan de oevers van de IJssel. Die levendige sfeer proef je nog steeds in deze middeleeuwse Hanzestad.

Het Hanzeverbond

Het Hanzeverbond is ontstaan uit de samenwerking tussen kooplieden en groeide in de 14de en 15de eeuw uit tot een machtige economische factor. Het werd mogelijk om op grotere schaal in te kopen of te verkopen en ook was het veiliger om samen te reizen.

Vanaf 1356 werd de Hanze een verbond van steden, dus niet meer alleen van de handelaren in die steden, dit werd besloten op de eerste vergadering in Lübeck. De Hanze werd een machtig netwerk van handelssteden en wist door het bundelen van haar belangen gunstige privileges te verwerven.

Bedrijvigheid
De zee en de rivieren vormden een belangrijke schakel in het vervoer van producten als zout, vis, granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. In de Hanzesteden heerste in deze eeuwen volop bedrijvigheid en de economie bloeide als nooit tevoren. De welvaart uitte zich in imposante nieuwe bouwwerken als koopmanshuizen, stadsmuren en poorten. Veel historische gebouwen uit die tijd vind je nu nog in de binnenstad van Kampen terug.

Hoogtepunt
De bloeitijd van de Hanze lag tussen de 12e en 16e eeuw. Op het hoogtepunt telde dit verbond 208 steden. Dankzij de handel en nijverheid ontwikkelde Kampen zich, door de gunstige ligging aan de druk bevaren handelsroute, van eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad. Kampen groeide uit tot één van de meest machtigste en meest toonaangevende steden van Noordwest- Europa.

Stedelijk Museum

Sleutelstukken Stedelijk Museum Kampen

Het Stedelijk Museum Kampen is een veelzijdig stadsmuseum dat op een eigentijdse, verfrissende wijze verbindingen legt tussen het verleden en het heden. Het museum presenteert meerdere topstukken die het venster De Hanze uit de Canon van Nederland illustreren. 

archiefstuk

Oudste Kamper archiefstuk uit 1251

Privilege van Abel, koning van Denen en Slaven en hertog van Jutland, verleend aan de Ommelandvaarders 24 september 1251.

"Dit charter is het oudste document in het Stadsarchief Kampen. Het is gedateerd op 25 september 1251. Koning Abel van Denemarken geeft daarin de Ommelandvaarders een privilege, dat de kooplieden van die maatschap een lager toltarief biedt en speciaal voor hen de regels van de jaarmarkt op Schonen versoepelde.

Het is het oudste Kamper archiefstuk en toont aan dat Kampen al in de 13de eeuw een belangrijke handelsstad was. Voor de Duitse stad Keulen was het zelfs de belangrijkste handelspartner. De gezant van Kampen moest voor dit charter van koning Abel wel betalen. Het is geschreven in het Latijn met uitzondering van het Deense woord Umlandsfarae.

Lees hier meer over dit Kamper pronkstuk
kogge

Uitzending Klokhuis over De Hanze

Achthonderd jaar geleden, in de middeleeuwen, waren Amsterdam en Rotterdam nog kleine vissersdorpjes. Toen waren steden als Kampen en Deventer heel belangrijke steden in de handel tijdens de zogenaamde Hanzetijd. In Kampen vaart Janouk mee over de IJssel op een ‘kogge’, een handelsschip uit die tijd. Hoe ging dat vroeger, en wat werd er allemaal verhandeld? In Deventer ziet Janouk hoe de echte handel van vroeger nog steeds plaatsvindt op de markt van nu. Ook Ridder William ziet het belang van samenwerken.

Ontdek de vele monumenten in Kampen

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo