Kerk

De Buitenkerk

Waar

Buiten Nieuwstraat 101

8261 AT Kampen

De kerk kent een turbulente historie wegens verval en instortingsgevaar. Na een grondige restauratie is de Buitenkerk sinds 1977 weer volop in gebruik.  Gewijd aan Maria, begon de bouw van deze tweede parochiekerk van Kampen in 1369, door bouwmeester Rutger van Ceulen. 

De Hallenkerk

De kerkvorm met drie hallen - hallenkerk - maakt de Buitenkerk uniek in Nederland. De kerk dankt haar naam aan de locatie in het toen nieuwe stadsdeel ‘De Buitenhoek’ dat in de 14e eeuw buiten de stadsmuur lag. In 1453 wordt als laatste de toren opgericht. Drie grote klokken van de beroemde klokkengieter Geert van Wou worden in 1481 opgehangen. 

Als de prinsgezinden de stad eind zestiende eeuw veroveren, wordt de katholieke kerk ingericht voor de gereformeerde eredienst. Tot overmaat van ramp stort het bovenste deel van de toren in 1609 in, waarbij de Geert van Wou klokken verloren gaan. De toren is nooit meer in ere hersteld. De vrij stompe spits geeft de overgebleven toren het huidige massieve aanzicht. Het is Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, die begin 19e eeuw de oude Buitenkerk weer ter beschikking stelt aan de Kamper katholieken. Het toenemende verval noopt in 1963 echter tot sluiting in verband met instortingsgevaar. Na een grootscheepse restauratie wordt de kerk in 1977 door wijlen Prins Claus von Amsberg feestelijk in gebruik genomen.

De Buitenkerk is vanaf 14 juni tot en met het Open Monumenten weekend elke woensdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur geopend.

Kijk voor meer informatie, openingstijden, rondleidingen en de concertagenda op: http://www.rkkerkkampen.nl/site/kerkgebouw.html 


 

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo