De Kamper Botters

Bewaar
Delen

De 'Stichting tot behoud van Kamper Botters' heeft als doel het herstellen en in ere houden van Kamper visserijvaartuigen, als bijdrage tot behoud van het cultureel erfgoed van de stad Kampen in het algemeen en als tastbaar bewijs van haar historische betekenis als visserijstad in het bijzonder. Het bevorderen van belangstelling voor botters, punters en andere klassieke vissersvaartuigen, als 'varende monumenten'.

Varende monumenten

In de tijd dat de Zuiderzee nog een grote plaats innam in het hart van ons land (letterlijk en figuurlijk) voeren er ruim duizend zeilende vissersschepen. De meeste hiervan waren botters, die ongeveer 13 bij 4 meter waren en om en nabij honderd vierkante meter zeil konden voeren. De afsluiting van de Zuiderzee deden de visserij en de vissersvloot steeds meer inkrimpen. Ook de kwaliteit van schepen ging achteruit; veelal was het niet meer rendabel vernieuwingen of grote reparaties uit te voeren, het onderhoud werd tot een minimum beperkt. Al spoedig na de oorlog begon het erop te lijken, dat de zeilende vissersschepen voorgoed tot het verleden zouden gaan behoren.

De botters zijn met met bemanning te huur. Met de botters gaan de vrijwilligers ook naar botter- en visserijevenementen in oude vissersplaatsen langs de voormalige Zuiderzee. Aan boord wordt tekst en uitleg gegeven over bijzondere wetenswaardigheden van botters en de zeilende visserij.

Jaarlijks organiseert de 'Stichting tot behoud van Kamper Botters' op de laatste zaterdag in juni de bijzondere Oostwalbotterwedstrijd.

Kijk voor meer informatie over de Kamper Botters op www.kamperbotters.nl.

Varende Kamper Botters Historische foto van een botter

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo