1. Geografische ligging en bereikbaarheid

Woensdag 14 juni 2023 | 368 keer bekeken

Het is van belang dat klanten, leveranciers en medewerkers zich op verschillende manieren en efficiënt naar hun kantoor kunnen of bedrijf kunnen bewegen. Leveranciers en klanten hebben behoefte aan goede en snelle wegenstructuren en medewerkers willen hun eigen vervoersmiddel kunnen kiezen zoals de auto, fiets en/of het openbaar vervoer.

Direct naar: Geografische ligging en bereikbaarheid van Kampen

Direct naar: Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Kampen?

Direct naar: Overige vestigingsfactoren


De geografische ligging van een plaats is daarom een belangrijke vestigingsfactor. Het is een vast gegeven en dus niet beïnvloedbaar. Anders is dat met de bereikbaarheid. Wel is een gemeente met haar bereikbaarheid in belangrijke mate afhankelijk van de aanwezigheid van een goede infrastructuur, zowel kwalitatief (ZOAB of zandweg?) als kwantitatief (tweebaans of tienbaans?). Gemeenten en provincies kunnen hier enige invloed op uitoefenen. De infrastructuur kan tweeledig worden beschreven, namelijk de externe infrastructuur (landelijke en regionale verbindingen) en de interne infrastructuur (de infrastructuur binnen de gemeentegrenzen, onder andere het gemeentelijke wegennet)

Let dus, afhankelijk van het type bedrijf dat u heeft, op zaken als goede bereikbaarheid middels autowegen, spoorwegen, fietspaden of de bereikbaarheid van een luchthaven. En kijk hierbij niet alleen naar de afstand in kilometers, maar vooral in tijd (niet: er staat 5 kilometer file, maar: 10 minuten vertraging).

 

Geografische ligging en bereikbaarheid van Kampen

 


Kampen is centraal gelegen. Op een knooppunt tussen de Randstad en Noord en Oost Nederland. Ook Duitsland is vlakbij. De gemeente Kampen ligt midden in een gebied van wegen, waterwegen en spoorwegen. Aan de N50, de IJssel, de Hanzelijn en de tram naar Zwolle. De wegen N50 en A28 worden de komende jaren verbreed. En door de komst van de Hanzelijn is Amsterdam tegenwoordig nog maar een uur reizen.

Juliusmedia-kampen-still14


De Port of Zwolle verbindt de havens van Kampen, Zwolle en Meppel. Nederland wordt meer en meer een logistiek knooppunt in de wereld. Het vervoer over water, weg en spoor blijft nog steeds groeien. De bereikbaarheid van de havens is uitstekend. Binnenvaart- en kustschepen van maximaal 2.500 ton bij een maximale diepgang van 3,5 meter, kunnen de havens bereiken. Via de binnenvaart is Port of Zwolle verbonden met Duitsland, Europa en Rusland. De vier afvaarten per week op terminals in Rotterdam verbinden Port of Zwolle met de rest van de wereld. De Port of Zwolle blijft zich ontwikkelen. Eén van de ambities is om in de toekomst schepen tot 4.000 ton te kunnen ontvangen in de Zuiderzeehaven.

Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/ r.tameling@kampenpartners.nl.


Lees meer over de volgende vestigingsfacoren:

2. SAMENWERKING EN KENNIS SPILLOVER
3. CONTACT TUSSEN GEMEENTE EN BEDRIJFSLEVEN
4. QUALITY OF LIfE
5. PERSONEEL
6. WERKLOCATIES


Juliusmedia-kampen-still26


TERUG NAAR MENU

 

1. Geografische ligging en bereikbaarheid

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo