Verder kijken dan het Hanzejaar

Hanzesteden Marketing
Vrijdag 28 april 2023 | 343 keer bekeken

De viering van het Hanzejaar 2023 is begonnen. Hoera! En als we niet oppassen is dat geen mijlpaal maar het begin van het einde. Bijvoorbeeld omdat de financiële ondersteuning van de Provincie Overijssel naar nul dreigt te gaan.

column van Roeland Tameling

Kampen staat net als de rest van Overijssel in 2023 en daarna voor een aantal grote opgaven. Onder meer op het gebied van verduurzaming, de veranderende rol van het agrarische landschap en de versterking van de brede welvaart voor inwoners van Overijssel.  De negen samenwerkende Hanzesteden in Oost-Nederland helpen graag mee om die uitdagingen het hoofd te bieden. Sterker: we willen daar graag samen in investeren. Een van de middelen die we hiervoor willen inzetten is het samenwerkingsverband ‘Hanzesteden Marketing’, dat middels een uitgekiende strategie voor de vrijetijdseconomie zorgt voor concrete meerwaarde. Niet als doel op zich, maar als middel voor klimaatverbetering, een gezonde leefomgeving en een hartelijke samenleving. We zien onder meer de volgende kansen om samen op te pakken:

  1. Van vliegschaamte naar verduurzaming, van overtoerisme naar bezoekersspreiding

De Hanzesteden vormen een belangrijke reden om Overijssel te bezoeken. Dat kunnen we versterken en zo het aantal reiskilometers van Nederlanders én buitenlandse toeristen verlagen. Omdat we geen Aziatische markt willen veroveren, maar de relatie met onze buren net over de Duitse grens koesteren.

In tegenstelling tot andere steden hebben de Hanzesteden bovendien nog volop capaciteit om bezoekers op te vangen. Graag zelfs. Want daarmee wordt de werkgelegenheid en de economie van Overijssel gestimuleerd. En kunnen culturele en openbaar vervoersvoorzieningen in stand worden gehouden tegen lagere kosten. Kortom: we werken graag samen aan lange termijn rendement voor Kampen, de hele provincie en een duurzamer Nederland.

  1. Van agrarische monocultuur naar samenwerking tussen boeren, burgers en buitenlui

Onze boeren zijn al langer bezig met innovaties om het milieu zo min mogelijk te belasten en een van de manieren daarvoor is het verbreden van hun activiteiten naar recreatie en toerisme. Veel bezoekers waarderen de unieke combinatie van het plattelandstoerisme met bezoeken aan historische steden. Hanzesteden Marketing legt samen met Kampen Partners en IJsseldelta Marketing die verbinding en ondersteunt zo boeren die hun bedrijfsvoering vernieuwen. Daar doen we graag nog een schepje bovenop.

  1. Van focus op groei naar gelukkige mensen in stad en ommeland

Alleen maar economische groei is niet (meer) zaligmakend. Zeker niet in Overijssel, waar we onze sociale cohesie, cultuur en landschappen koesteren. Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat het woongenot van mensen in Hanzesteden zoals Kampen sterker is dan elders en dat ze ook trots zijn op hun (Hanze) identiteit. Mede dankzij onze sterke cultuurhistorie. Samen draaien we graag aan de knoppen van de brede welvaart. Met relevante data, strategische keuzes en gebiedsontwikkeling.

Daarom is mijn oproep aan de Provincie Overijssel: houd koers!

Met ons investeert u al in vitale binnensteden, cultureel erfgoed en het welzijn van de mensen in Overijssel. We nodigen u uit om met ons die koers te blijven varen. Omdat onze gezamenlijke uitdaging geen sprintje, maar een marathon is. Zullen we samen de vrijetijdseconomie van de Hanzesteden inzetten om Overijssel en Nederland minder energie te laten verbruiken, klimaatdoelstellingen te laten halen en leefbaar te houden?

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo