De Bovenkerk

Het is de oudste kerk van Kampen en tevens de meest markante verschijning langs het IJsselfront: de Bovenkerk, ook wel St. Nicolaaskerk genoemd. Deze grote, gotische kruisbasiliek is gebouwd in de 14e eeuw maar heeft in de 12e eeuw al een romaanse voorgangster gehad.

De imposante Bovenkerk heeft een kerktoren met door klokkengieter Geert van Wou in 1481/1482 gegoten klokken, een schip met dubbele zijbeuken, een gesloten priesterkoor met kooromgang en straalkapellen. Tot het interieur behoort een vroegrenaissance koorhek, een natuurstenen kansel, een monumentaal orgel en maar liefst 1250 zitplaatsen. De Bovenkerk is van oorsprong een parochiale kerk waaraan de naam St. Nicolaaskerk refereert. Na de reformatie - omstreeks 1580 – valt de kerk in Protestantse handen. In de Bovenkerk zijn vele Kampenaren begraven. Vooraanstaande families werden begraven in familiegraven waarvan vele zich in de Lemkerkapel, de grafkelder, bevinden. Ook prominente Kampenaren zijn in de kerk begraven, waaronder de schilder Hendrick Avercamp. De monumentale kerk trekt jaarlijks vele bezoekers. 

Kijk voor meer informatie, openingstijden en de concertagenda op: https://debovenkerk.nl

De Buitenkerk

De kerk kent een turbulente historie wegens verval en instortingsgevaar. Na een grondige restauratie is de Buitenkerk sinds 1977 weer volop in gebruik. 

Gewijd aan Maria, begon de bouw van deze tweede parochiekerk van Kampen in 1369, door bouwmeester Rutger van Ceulen. De kerkvorm met drie hallen - hallenkerk - maakt de Buitenkerk uniek in Nederland. De kerk dankt haar naam aan de locatie in het toen nieuwe stadsdeel De Buitenhoek dat in de 14e eeuw buiten de stadsmuur lag. In 1453 wordt als laatste de toren opgericht. Drie grote klokken van de beroemde klokkengieter Geert van Wou worden in 1481 opgehangen. Als de prinsgezinden de stad eind zestiende eeuw veroveren, wordt de katholieke kerk ingericht voor de gereformeerde eredienst. Tot overmaat van ramp stort het bovenste deel van de toren in 1609 in waarbij de Geert van Wou klokken verloren gaan. De toren is nooit meer in ere hersteld. De vrij stompe spits geeft de overgebleven toren het huidige massieve aanzicht. Het is Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, die begin 19e eeuw de oude Buitenkerk weer ter beschikking stelt aan de Kamper katholieken. Het toenemende verval noopt in 1963 echter tot sluiting in verband met instortingsgevaar. Na een grootscheepse restauratie wordt de kerk in 1977 door wijlen Prins Claus von Amsberg feestelijk in gebruik genomen.

Kijk voor meer informatie, openingstijden en de concertagenda op: http://www.rkkerkkampen.nl/site/kerkgebouw.html 

De Broederkerk

Oorspronkelijk dateert de Broederkerk uit de 14e eeuw, gebouwd door de Kamper minderbroeders als kloosterkerk voor het naast de kerk gelegen Broederklooster. 

Een brand in 1472 legde een groot deel van de kerk in de as. Bij de herbouw is deel gebruikgemaakt van de bestaande muren en ook bestaande materialen zijn verwerkt in de nieuwe muren. In die periode van herbouw is het achtzijdige traptorentje tussen beide beuken van het koor geplaatst evenals de kapconstructie van het schip en het koor. Ruim een eeuw later wordt er een scheidingsmuur tussen het schip en het koor geplaatst als de kerk in handen van de protestantse gemeenschap van Kampen valt. Ook het orgel dateert uit de zestiende eeuw maar is sinds die tijd meerdere malen ingrijpend gewijzigd. De tweede dwarsmuur dateert uit de 19e herstelwerkzaamheden plaats onder leiding van stadsarchitect Nicolaas plomp. Meest recent is de restauratie in 2009. 

Kijk voor meer informatie, de diensten en concerten op: https://www.hervormdkampen.nl 

De Nieuwe Toren

Drieënhalve eeuw oud is dit rijksmonument en toch draagt hij de naam Nieuwe Toren? Het heeft alles te maken met de locatie van deze beiaardtoren op de hoek van de Oudestraat/Torenstraat. 

Ooit stond er de kapel van het Heilige Geest gasthuis maar in 1646 ging deze in vlammen op. Na de verwoesting van de kerk en toren van het gasthuis, besloot het stadsbestuur een vrijstaande klokkentoren te bouwen. Beslist geen sinecure: de bouw duurde maar liefst veertien jaar (1649-1663). Timmermeester Dirck Jansz ontwierp de stenen onderbouw, het ontwerp van de lantaarn wordt toegeschreven aan Philips Vingboons. Saillant detail: Vingboons’ lantaarn zou een oorspronkelijk maar uiteindelijk niet gerealiseerd ontwerp zijn voor het Stadhuis van Amsterdam, nu het Paleis op de Dam. In de beiaardtoren hangt een carillon dat grotendeels door de bekende François Hemony is gegoten, aangevuld met klokken van de Kamper klokkengieters Geert van Wou en Kilian Wegewaert.

De tand des tijds liet zijn sporen na en dus volgde begin deze eeuw (2008-2011) een grondige restauratie van de houten lantaarn, de beiaard en de klokken. Tegenwoordig laat de Nieuwe Toren met nu 48 klokken weer regelmatig van zich horen.

Speeltijden: De Stadsbeiaardier Frans Haagen speelt elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur (tijdens de weekmarkt), en elke zaterdag van 15.00 tot 16.00 uur. In de zomer zijn er concertbespelingen op vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. De beiaard is in de hele binnenstad te horen. Aan de Marktsteeg, die loopt van de Burgwal naar de Buitennieuwstraat, ligt echter een speciale carillon-luisterplaats. Hier word je niet gehinderd door andere geluiden.

Kijk voor meer informatie, de mogelijkheid tot beklimming en de escaperoom activiteit (in de toren!) op: https://kamperevents.nl/nieuwe-toren/

 Privacy statement - Algemene voorwaarden

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media